Notuleren

Notuleren is in veel organisaties een heet hangijzer.

Niet elke  secretaresse is er bedreven in en het uitwerken vraagt veel tijd. Tijd die er niet is omdat uw secretaresse na de vergadering direct wordt opgeëist door de dagelijkse zaken. Door het notuleren uit te besteden houdt u een soepel draaiend secretariaat én beschikt u op korte termijn over een professioneel verslag.

Notuleren is een specifiek vak en een constante factor in mijn leven. Midden 80-er jaren had ik een leidinggevende functie bij NotaBene Notuleerservices. Voorts zeer veel en uiteenlopende vergaderingen genotuleerd: bestuursvergaderingen, projectbesprekingen aan strakke tijdslijnen gebonden, Waterschappen, VvE’s, Algemene Leden Vergaderingen of CAO besprekingen.

Notuleren op maat: afhankelijk van de vergadersituatie en – doelen ontvangt u een passend verslag. Soms zal dat een bondige actielijst zijn, dan weer een ‘rode lijn’ verslag met de weg naar het besluit kort samengevat. Of een uitgebreid verslag met vermelding van de opinies van alle sprekers.

Na inventarisatie van het type vergadering ontvangt u opgave van de geplande uitwerktijd op basis van het aantal vergaderuren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Neemt u contact op voor een vrijblijvende prijsopgave.

Reacties zijn gesloten.